BENEFITY


null

Dodatkowe roczne wynagrodzenie
tzw. 13-tka

Wynagrodzenie za rok poprzedni. Wypłacane w I kwartale roku następnego Pracownikom, którzy przepracowali w UMED co najmniej 6 miesięcy. Wartościowy zastrzyk gotówki!

null

Dodatek stażowy,
nagrody jubileuszowe

Dodatek stażowy

Dodatkowe miesięczne wynagrodzenie za staż pracy – 1% od wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia, naliczane od czwartego roku zatrudnienia, aż do osiągnięcia 20%. Doceniamy staż pracy i zdobyte doświadczenia!

null

Dodatkowe płatne dni wolne od pracy tzw. dni rektorskie

Dodatkowe płatne dni wolne od pracy tzw. dni rektorskie

Dodatkowe dni wolne dla Pracowników UMED wyznaczone przez Rektora. Zabiegamy o komfort i odpoczynek naszych Pracowników!

null

Dofinansowanie kosztów kształcenia

Dofinansowanie kosztów kształcenia

Dofinansowanie kosztów kształcenia w szkole wyższej w ramach m.in. studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych czy studiów doktoranckich. Aktywnie wspieramy rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych Pracowników UMED!

null

Atrakcyjne ubezpieczenie NNW i na życie dla pracownika i członków rodziny

Atrakcyjne ubezpieczenie NNW i na życie dla pracownika i członków rodzin

Atrakcyjny pakiet grupowego ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach, umożliwiający objęcie ochroną zarówno Pracownika jak i członków jego rodziny. Bezpieczeństwo naszych Pracowników to nasz priorytet!

null

Niskooprocentowane
pożyczki

Niskooprocentowane pożyczki

Wsparcie finansowe celów remontowo-budowlanych Pracowników UMED o atrakcyjnym, niskim oprocentowaniu.

null

FAMILY DAY - piknik dla pracowników i ich rodzin

FAMILY DAY – Piknik

Wspólne, rodzinne spotkanie z niecodziennymi atrakcjami dla Pracowników oraz ich rodzin. Zależy nam na integracji pracowników, dobrej zabawie i wspólnym spędzaniu czasu!

null

ARTUM - warsztaty rozwijające kompetencje

ARTUM

cykliczne warsztaty i szkolenia organizowane dla Pracowników UMED, z myślą o rozwoju ich kompetencji oraz integracji środowiska akademickiego.

null

Bogaty pakiet socjalny

Bogaty pakiet socjalny

Dodatkowe świadczenia m.in.: bony świąteczne, dofinansowanie do wczasów dla pracowników, refundacja wypoczynku dzieci czy zapomogi to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i jego dobrodziejstwa!

null

Karta sportowa

Karta sportowa

Współfinansowany program sportowy. Uniwersytet Medyczny promuje zdrowy tryb życia, zachęcając Pracowników do korzystania ze sportowej formy rekreacji!

null

Team Building - cykliczny wyjazd warsztatowy kadry menadżerskiej

Team Building

Cykliczny wyjazd warsztatowy kadry menadżerskiej. To czas rozwoju kompetencji menadżerskich, wymiany wiedzy, doświadczeń i wspólnych inspiracji.

null

Energiczne zespoły projektowe

Energiczne zespoły projektowe

Współpraca w zróżnicowanych zespołach projektowych, łączących ekspertów z różnych działów i dziedzin. Zabiegamy o swobodną wymianę wiedzy i zdobywanie nowych kompetencji w zakresie realizowanych przez Pracowników zadań!

null

Ruchomy czas pracy,
Dni pracy zdalnej

Ruchomy czas pracy, Dni pracy zdalnej

W UMED elastycznie podchodzimy do kwestii czasu pracy.

null

Szkolenia krajowe i zagraniczne, konferencje naukowe, sympozja, staże naukowe, stypendia

Szkolenia krajowe i zagraniczne, konferencje naukowe, sympozja, staże naukowe, stypendia

Atrakcyjna forma rozwoju naukowego oraz zawodowego dla Pracowników UMED. Umożliwia poznanie dobrych praktyk w innych organizacjach / krajach, poszerzanie zawodowych horyzontów, zdobywanie doświadczeń oraz inspiracji do własnego rozwoju!

null

Casual dress code

Casual dress code

Stawiamy na wygodny i stonowany strój, budujący elegancki i korzystny wizerunek.

null

Kursy językowe organizowane dla pracowników

Kursy językowe

Kursy rozwijające umiejętności językowe, organizowane w miejscu pracy i w dogodnym dla Pracowników terminie. Just do it – together!

Aplikuj