BENEFITY


Dodatkowe roczne wynagrodzenie
tzw. 13-tka

Dodatek stażowy,
nagrody jubileuszowe

Dodatkowe płatne dni wolne od pracy tzw. dni rektorskie

Dofinansowanie kosztów kształcenia

Atrakcyjne ubezpieczenie NNW i na życie dla pracownika i członków rodziny

Niskooprocentowane
pożyczki

FAMILY DAY – piknik dla pracowników i ich rodzin

ARTUM – warsztaty rozwijające kompetencje

Bogaty pakiet socjalny

karta sportowa

Team Building – cykliczny wyjazd warsztatowy kadry menadżerskiej

Energiczne zespoły projektowe

Ruchomy czas pracy,
Dni pracy zdalnej

Szkolenia krajowe i zagraniczne, konferencje naukowe, sympozja, staże naukowe, stypendia

Casual dress code

Kursy językowe organizowane dla pracowników